ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin
Ngôn ngữ: English Vietnamese


Sản phẩm

Dòng sản phẩm


Công nghệ mới

Máy Phát Thanh

Maxiva™ ULXLiquid-Cooled UHF Multimedia TV Transmitter
Maxiva™ UAXAir-Cooled UHF Multimedia TV Transmitter
High-Power Tube Transmitter for Analog FM and HD Radio™
Air-Cooled FM Transmitter for Worldwide Analog and Digital Standards Up to 20 kW
DX 10 & 15 10kW and 15kW Digital Solid State AM Transmitters
1 
Đài Tiếng nói Việt Nam
Tổng Công ty EMICO
Trụ sở chính: Số 5A Thi Sách - Hà Nội
Tel: (04) 3978 3380 - 3978 4271 Fax: (04) 3978 3381 - 3978 4272
Bản quyền © 2011 EMICO