ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin
Ngôn ngữ: English Vietnamese


Bộ máy tổ chức

Tổ chức bộ máy, nhân lực theo mô hình tổng công ty

A- Tổ chức bộ máy:
1- Văn phòng Tổng công ty
- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Tổ chức Tổng hợp
- Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu
- Phòng Kế hoạch và Dự án
- Trung tâm Kỹ thuật
- Trung tâm phát triển Công nghệ mới.
- Ban quản lý các dự án.
2- Các công ty thành viên trực thuộc công ty mẹ (Tổng công ty):
- Công ty cổ phần phát triển Phát thanh Truyền hình (BDC).
- Công ty cổ phần Công nghệ và Thiết bị Truyền thông (EMI - TEC).
- Công ty cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin Phương Nam (EMI - S).
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị Phát thanh Truyền hình (EMI - BEV).
- Công ty cổ phần Phát triển thiết bị Phát thanh Truyền hình và Quảng cáo Trường Giang (BDA).
- Công ty Cơ khí Điện tử Phát thanh Truyền hình (BMECO)
- Công ty Tư vấn Xây dựng Phát thanh Truyền hình EMICO.
- Công ty Tư vấn nghiên cứu Xã hội Truyền thông và Quảng cáo EMICO
- Công ty phát triển Công nghệ Phát thanh Truyền hình Viễn thông EMICO
- Trung tâm Đào tạo và Xuất khẩu lao động EMICO
- Công ty cổ phần Xây dựng _ Địa ốc An Tạo.
B- Cán bộ nhân lực:
Tổng số cán bộ Tổng công ty: 450 người, trong đó:
- Trình độ trên đại học: 5 người
- Trình độ đại học: 295 người
- Trình độ công nhân kỹ thuật lành nghề và kinh tế viên: 125 người
- Lao động khác: 25 người.
Ngoài ra Tổng công ty còn có các cộng tác viên về các lĩnh vực Phát thanh-Truyền hình-Thông tin, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và khoa học công nghệ EMICO có đội ngũ kỹ sư kỹ thuật viên rất nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất các thiết bị để cung cấp, lắp đặt đáp ứng và thoả mãn mọi nhu cầu của ngành phát thanh - truyền hình, thông tin và xã hội.

Năng lực về tài chính:

Hiện nay EMICO đã chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ - công ty con theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vốn kinh doanh: 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng). Tài khoản và các ngân hàng hoạt động:
+ Tài khoản nội tệ:
002.1.00.0001545 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.
001.1.00.0014474 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
+ Tài khoản ngoại tệ:
002.1.37.0022353 - Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.
001.1.37.0078701 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Đài Tiếng nói Việt Nam
Tổng Công ty EMICO
Trụ sở chính: Số 5A Thi Sách - Hà Nội
Tel: (04) 3978 3380 - 3978 4271 Fax: (04) 3978 3381 - 3978 4272
Bản quyền © 2011 EMICO